Logo Logo
det universella
skanningsprogrammet
för Färg och
svart/vitt

deutsch
English
français
svenska
español

Enkel skanning med kapabla och inbyggda funktioner

DpuScan är ett kraftfullt skanningprogram. DpuScan kan komfortabelt hantera kompletta buntar vid full skannerhastighet.

DpuScan erbjuder alla nödvändiga funktioner för skannerinställningar, bildskärmsinställningar och sparande av inskannade bilder. Vidare så kan streckkoder igenkännas, bilder kan modifieras för kvalitetsförbättringar, data kan automatiskt tillfogas och den integrerade OCR-modulen låter inskannad text kännas igen och sparas. Det spelar ingen roll om dukumentet är i färg eller svart-vitt.

Med filterteknologin som är integrerad i Gold versionen är det möjligt att generera extra svart/vita bilder från färgbilder, där oönskade bakgrundsfärger kan döljas.

Med DpuScan Gold blir varje färgskanner en multistream-skanner.

DpuScans styrka ligger i dess snabbhet, pålitlighet, universella applikation och användarvänlighet - allt till ett mycket bra pris.Buntorienterade processer

DpuScan har en kraftfull bunthanterare som är lätt att justera. Systemadministratörer kan ställa in alla processteg och regler för varje dokument med okomplicerade dialogrutor. En enkel kontrollmeny kan ställas in för skanner-operatören. Detta säkerställer att alla buntar av en viss dokumenttyp skannas på likadant sätt.
 

Kraftfull skanning av dokument

Dokumentfångst är mer än bara skanning av papper och effektiv skanning är startpunkten för varje dokumentfångstsystem. DpuScan stödjer enkel- eller dubbelsidig skanning i färg eller svart/vitt, antingen med ett kraftfullt videokort eller med SCSI kortmodeller från Agfa, Avision, Canon, Contex, Fujitsu, InoTec, Kodak, Microform, Panasonic, ROWE, XINO.
 

Dual Scanner Mode

We often find large format sheets within a batch of letter size papers. Those large sheets don't fit a normal batch scanner. They require a large format scanner or book scanner. DpuScan, in single batch scanning, can control both such scanners simultaneously: a batch scanner and a large format scanner. Inserting the large format sheet from the second scanner is as easy as a click on the button Insert from Scanner 2
 

Streckkodsläsare, fixkodläsare och OCR-modul är inkluderade

Resultaten från dessa tre igenkännings-moduler kan användas för dokumentseparation, indexering eller för filnamnsgenerering. Resultaten finns även tillgängliga för visning under skanningprocessen och för export till DMS miljöer. Automatisk dokumentseparation efter ett visst antal blad eller vid ett vitt separationsblad är också möjligt.
fler »
 

Flertalet sätt att visa bilder på bildskärmen

Det finns flera olika sätt att visa inskannade bilder på bildskärmen - från fullsidevisning till många "tumnagelbilder".
fler »
 

Definiering av lösenordsskyddade användarprofiler
med olika behörigheter

Du kan ange vilka verktygsknappar som skall visas för olika användare och på så sätt styra rättigheter för dem.
 

Kraftfull händelsehanterare

Beroende på igenkända streckkoder, OCR- resultat, variabelvärden, filstorlekar m.m. kan nya mappar skapas automatiskt, variablevärden anges, bilder markeras för borttagande, nya flersidesbilder genereras eller andra händelser aktiveras. Till detta kan användardefinierade händelser aktiveras, som t.ex. kontroll av antal siffror i ett kundnummer.
fler »
 

Professionell bildbearbeting av gråskaliga, svart/vita bilder

DpuScan innehåller flertalet efter-produktions-funktioner för förbättring av bildkvalitet, streckkodstolkning och automatisk igenkänning av text (Optical Character Recognition: OCR). Bildförfiningen omfattar funktioner som "ta bort störningar", "tillrättavridning", "avskuggning", "ta bort linjer", "konturförstärkning", med mera. Efterproduktionsarbeten kan ordnas i nätverksmiljö som "oövervakade stationer" vilka automatiskt efterbearbetar alla skannerjobb.
fler »
 

Multistream blir möjligt med varje färgskanner

DpuScan sparar data enligt ditt val; färgbilder, grå bilder och/eller gråskaliga bilder som JPEG (endast färg eller grå), TIF eller PDF. Extra tilläggsbilder skapas autmatiskt av DpuScan!
fler »
 

Områdeshanterare för delvisning av dokument

Den integrerade områdeshanteraren tillåter dig att dela upp ett flersidigt original i upp till 20 individuella bilder, varje bild kan ha olika egenskaper och inställningar.

Ett A3 kan exempelvis delas upp till fyra A4 sidor i obestämd ordning.
fler »
 

Universella användardialoger för datainmatning

Förutom att skanna själva dokumentet måste ofta ytterligare data anges på buntnivå eller för varje enskilt dokument. Universella användardialoger för datainmatning kan enkelt definieras och tas fram individuellt. Sådana användardialoger kan aktiveras för varje bild (manuell indexering) eller för en hel bunt ( för att ange buntdata). Utöver detta kan händelsekontrollen aktivera användardialoger då de behövs (t.ex. ifall en streckkod inte kan läsas). Vidare kan en valdialogruta aktiveras för att ställa in bildkvalitet och olika informationsfönster.
fler »
 

Universella uppladdningsfunktioner och processdata

Ett skannerprogram är bara så bra som dess möjligheter att länka ihop de olika arkiv-, arbetsflöde- och dokumenthanteringssystemen. Här erbjuder DpuScan universella inställningsmetoder via protokollfiler eller egengjorda DLL-moduler. Förutom bildfiler (TIFF, JPEG eller PDF) kan även streckkodsfiler och fulltexts OCR-filer skrivas i olika format till bildfilerna. Utöver detta kan DpuScan registrera databehandlingstider. Den genererade datan kan enkelt analyseras med t.ex. ett tabellräkningsprogram. There are ways to upload image files and metadata file by: file , HTTP, SOAP/Webservice, REST/Webservice, SQL.
fler »
 

Generera svart/vita bilder från gråskaliga bilder

DpuScan är utrustat med "Multi Dimensional Intelligent Thresholding" (MDIT) funktionalitet. MDIT genomför en analytisk process i tre steg för att bestämma optimal spridning av ljusstyrka på en bild. Denna analytiska process resulterar I en klar svart/vit bild, oavsett hur originalet såg ut.

fler »
 

Bates Stämpling

En elektronisk stämpel kan "tryckas" på varje skannad bild i form av en bitmapp (BMP fil). Denna bitmapp kan valfritt justeras och positionsbestämmas. Som tillägg till en bitmapp kan upp till 3 textrader i vilken storlek och orientering som helst infogas. Denna text kan även innehålla systemvariabler, såsom datum, tid eller olika räknare. Bates stämplingen kan köras oberoende av skanners präglingskontroll.
fler »
 

AdvancedCOLORDocumentProcessing

DpuScan Gold är utrustat med en ACDP-modul för filtrering av färgbilder. Med denna modul kan vilken färg som helst i färgskalan filtreras bort för att generera en bild i grå skala.

Illustration

fler »
 
© 2003-2023
Impressum - Privacy
Janich & Klass · Computertechnik GmbH · Zum Alten Zollhaus 24 · D-42281 Wuppertal