Logo Logo
  det universella
  skanningsprogrammet
  för Färg och
  svart/vitt


deutsch
English
français
español

Enkel skanning med kapabla och inbyggda funktioner


Skärmens layout kan ändras efter olika krav. I exemplet nedan är de flesta funktionaliteter aktiverade. När du håller musen över knapparna och fönstren visas en kort beskrivning av knappens respektive fönstrets funktionalitet.
Använd muspekaren för att få en beskrivning av de olika delarna.  © 2003-2018
  Impressum

Janich & Klass · Computertechnik GmbH · Zum Alten Zollhaus 24 · D-42281 Wuppertal